Omgevingsmanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de omgeving en omgekeerd. Bij complexe projecten kan die wisselwerking leiden tot knelpunten en vertragingen. Hoe houdt u als overheid of aannemer, ondanks ingewikkelde procedures en alle wet- en regelgeving, toch vaart in de ontwikkeling van uw project en zorgt u voor voldoende draagvlak? Als omgevingsmanager zet ik graag mijn deskundigheid in, om dit alles te beheersen.

Wat is omgevingsmanagement?

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd worden. Stakeholders worden hierbij op een effectieve manier betrokken; van strategie tot uitvoering. Het is niet meer weg te denken bij het ingrijpen in de openbare ruimte. Of u een dergelijk project nu als bouwteam oppakt, in een UAV-GC contract of via een RAW bestek met EMVI. Met name in de uitvoeringfase zal omgevingsmanagement een nuttig onderdeel blijken van het totaal project.

Wanneer en hoe omgevingsmanagement in te zetten?

  1. Speelt uw project zich af in een complexe leefomgeving? Bijvoorbeeld in een winkel- of horecagebied, een intensieve verkeersader of een belangrijke route op een bedrijventerrein. Dan raden we u aan om het omgevingsmanagement, niet alleen in de uitvoeringsfase, maar zelfs al vanaf de ontwerpfase onderdeel te maken van het project. U kunt daarmee tijdwinst boeken in een latere fase en vroegtijdig draagvlak creëren.
  2. In uw project wilt u alle contacten met uw stakeholders open en transparant houden. Wij merken dat dit het beste werkt wanneer u een onafhankelijk omgevingsmanager inzet bij uw project. Onafhankelijk van de overheid als opdrachtgever en onafhankelijk van de uitvoerend aannemer. Betrokken stakeholders zijn essentieel voor de ontwikkeling van een gedragen projectresultaat. Zij hebben steeds vaker directe invloed op projecten. Het vroegtijdig betrekken van de stakeholders, kan een extra impuls vormen voor de kwaliteit van het project en versnellingskansen creëren. Ik help u graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van een passende omgevingsstrategie.

Wat kan ik voor u betekenen?

Met plezier ga ik voor u aan de slag als omgevingsmanager. Met zowel kennis van de technische aspecten in een project als van de processen bij de overheid. Ik kan open communiceren met uw stakeholders en hun vragen of wensen vertalen naar de mogelijkheden in uw project. Ook kan ik aan de belanghebbenden op neutrale wijze duidelijk maken waarom iets wel of niet mogelijk is in uw project.

Heb ik uw interesse gewekt?

Bent u geïntereseerd in één van mijn diensten of wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken om eens kennis te maken? Bel mij voor een afspraak of voor meer informatie.

Direct contact opnemen Of bel: 06 22 49 16 23