Advies Openbare Ruimte

Als u met een vraagstuk zit over aanleg of beheer en onderhoud openbare ruimte, kunt u mij vrijblijvend benaderen of ik hierin iets voor u kan betekenen. Ik heb veel ervaring met aanleg, beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. U kunt mij benaderen voor het schrijven van een advies, of beleidsdocument. Ook voor stukken die een bestuurlijk proces moeten doorlopen, kunt u mij benaderen. Ik ben meer een generalist dan een specialist en heb op de onderstaande onderdelen veel ervaring opgedaan.

  • Beheer en onderhoud wegen, riolering, openbaar groen, speelterreinen, sportaccommodaties, begraafplaatsen, etc.
  • Realisatie en beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed.
  • Afvalinzameling, hergebruik, recycling, afvalverwerking.
  • Duurzaamheid en waterbeheer inclusief klimaatadaptatie.
  • Ontwerp, aanleg en reconstructies van openbare ruimte en sportaccommodaties.
  • Organisatieadvies voor buitendiensten inclusief samenwerking met S.W. bedrijven.
  • Inkoop- en aanbestedingstrajecten ook EMVI, bouwteam uitvragen en digitale tenders.
  • Directie en toezicht op uitvoeringswerken cultuur- en civiele techniek.

Heb ik uw interesse gewekt?

Bent u geïntereseerd in één van mijn diensten of wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken om eens kennis te maken? Bel mij voor een afspraak of voor meer informatie.

Direct contact opnemen Of bel: 06 22 49 16 23